Podľa smernice o OEEZ (odpade z elektrických a elektronických zariadení) r. 2006 je potrebné formou separovaného zberu bezpečne zlikvidovať nasledovné typy žiaroviek:

1.) LED svetelné zdroje, vysoko a nízkotlakové výbojky, kompaktné žiarivky, lineárne žiarivky.

2.) Do komunálneho odpadu patria klasické žiarovky, iluminačné, sviečkové, dekoračné, smerové, nízkovoltové žiarovky a halogénové žiarovky.